AIDINAPARK

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font

Escoles

 

L’Aidina Park és un centre lúdic - eqüestre format per diferents espais, que ens permeten desenvolupar una gran varietat d’activitats.

 

L’experiència en les classes d’equitació, casals d’estiu i d’hivern, festes d’aniversari i activitats extraescolars, ens ha portat a ampliar la nostra oferta proposant activitats per a les escoles.

 

Els objectius que volem assolir amb les activitats que proposem, i que  es poden realitzar tant individualment com en grup, són els següents:

 • Desenvolupar en els nens i nenes la sensibilitat pel medi natural i animal.
 • Donar-los a conèixer com viuen els animals de la granja (gallines, oques, porcs...) així com els equins (cavalls i ponis).
 • Conscienciar-los de la importància de tenir-ne cura.
 • Ajudar-los a reflexionar en la relació directa entre els nostres animals i la vida quotidiana de les persones.
 • Potenciar la confiança en un mateix mitjançant el treball en equip i la relació amb els animals.

 

Basem la nostra metodologia de treball en dues premisses:

 • Partir dels coneixements que els nens i nenes tenen del món natural i animal per apropar-los a nous aprenentatges, mitjançant la conversa, la participació activa i el treball en equip.
 • Utilitzar l’observació del nostre entorn, l’experimentació amb els nostres animals i la reflexió al voltant de tot allò que han viscut, com a eines que fan a les persones més competents.

 

A continuació us veureu unes fitxes on podreu conèixer les diferents activitats que es desenvolupen a l’Aidina Park. Cada activitat té una durada determinada, en el cas de voler fer alguna de les dues activitats complementàries, el temps de durada global variarà en funció de l’activitat i del nombre de nens i nenes participants.

 

Opció 1: Descobreix l’Aidina Park

Opció 2: Visita didàctica de l’Aidina Park

 

Activitats complementàries:

 • Taller
 • Passeig en Poni